Wp Header Logo 228.png

مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب، صنعت خودرو کشور را برخوردار از دانش بسیار خوب دانست و اظهار داشت: برای موفقیت در صنعت خودرو، فقط کافی است از نیروهای متخصص این صنعت استفاده شود.

وی در واکنش به موضوع برقی سازی صنعت خودروسازی کشور، تصریح کرد: زمانی که من در سایپا بودم و در سال ۱۳۹۵، تعداد پنج پلت فرم برقی در گروه سایپا و مرکز تحقیقات سایپا طراحی شده و آماده بهره برداری بود.

جمالی در خصوص شرط موفقیت خودروسازان در برقی سازی صنعت خودرو اضافه کرد: با توجه به بنیه علمی مرکز تحقیقات سایپا و ایران خودرو، به طور حتم خودروسازان داخلی با انتخاب یک شریک مطرح خارجی می توانند در مسیر برقی سازی موفق عمل کنند.

مدیرعامل سابق سایپا در پایان بار دیگر بر وجود دانش بسیار بالا در صنعت خودرو کشور تاکید و خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی کشور به دلیل مسائل مالی، تاکنون نتوانسته است از مدیریت مطلوب بهره مند شود.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje