Wp Header Logo 239.png


منتشر شده در 19 اردیبهشت 1403 ساعت 10:00


فروش فوری خودرو ریسپکت 2

پیرو تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص عرضه خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده به اطلاع میرساند، امکان پیش ثبت نام یک دستگاه از محصول ریسپکت ۲، برای متقاضیان مالک خودروهای فرسوده مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و مشمول و حائز شرایط مندرج در این آیین نامه، در قالب طرح خودروهای فرسوده به صورت آنلاین از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ لغایت ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ از طریق پورتال جماع ایرانی کار به شرح جدول ذیل و با شرایط اعلام شده و ظرفیت محدود فراهم گردیده است.

لذا متقاضیان و حائز شرایط آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، میتوانند در مهلت مقرر اعلام شده نسبت به ثبت تقاضای خود به همراه ثبت مشخصات خودرو فرسوده تحت تملک خود در سایت فروش این شرکت اقدام نمایند.

شرایط فروش :

شرایط فروش ریسپکت 2

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje