صنعت ماشین: شرکت خودروسازی فورد فروش ۱۷۹هزار و ۵۸۸دستگاه خودرو در ماه آوریل (۲.۴درصد کاهش نسبت به سال گذشته) و ۶۸۷هزار و ۶۷۱دستگاه در چهار ماه اول سال (۴.۲درصد افزایش) را گزارش کرد.

به گزارش صنعت ماشین،

 شرکت خودروسازی فورد فروش ۱۷۹هزار و ۵۸۸دستگاه خودرو در ماه آوریل (۲.۴درصد کاهش نسبت به سال گذشته) و ۶۸۷هزار و ۶۷۱دستگاه در چهار ماه اول سال (۴.۲درصد افزایش) را گزارش کرد.

طبق گزارش فورد، فروش خودروهای برقی این شرکت به طورقابل توجهی افزایش یافته است. ماه گذشته، فورد ۸هزار و ۱۹ دستگاه خودروی برقی فروخت که ۱۲۹درصد بیشتر از یک سال پیش بود. سهم خودروهای برقی از کل حجم این برند به ۴.۷درصد در مقایسه با ۲.۰درصد در سال گذشته رسیده است.

در سال جاری تاکنون، فورد بیش از ۲۸هزار دستگاه خودروی تمام‌الکتریکی در ایالات متحده فروخته است که تقریبا ۹۷درصد بیشتر از یک سال قبل است. در سال۲۰۲۳، فورد بیش از ۷۲هزار دستگاه خودروی تمام‌الکتریکی در ایالات متحده فروخت که ۱۸درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشت. حالا پرسش اینجاست که آیا فورد امسال می‌تواند به فروش ۱۰۰هزار دستگاهی برسد؟ 

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje