سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه را در بخش خودرو اعلام کرد. مهدی موحدی درباره نحوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از خودرو بیان کرد: شرایط خودرو عینا شبیه ملک است. اگر فرد یک خودرو داشته باشد، معاف از مالیات است. همچنین سرپرست خانوار می‌تواند دو خودرو داشته باشد و در فروش از مالیات معاف شود.


 


موحدی افزود: اگر سرپرست خانوار خودرویی برای اعضای خانواده خود بگیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. از طرفی، اگر فرد ده‌ها خودرو بخرد و آنها را نفروشد، مشمول مالیات نیست. وی تاکید کرد: تبدیل یک خودرو به احسن در یک دوره تملک قابل‌قبولی که قانون اجازه می‌دهد، مشمول مالیات نیست.


 


موحدی ادامه داد: اگر هر فرد بخواهد سالانه خودروی خود را عوض کند، مشمول مالیات نیست.


 


یعنی اگر خودرو را یک سال نگه دارید و بعد آن را بفروشید، این خودرو دیگر مشمول قوانین مالیات بر عایدی سرمایه نیست. وی گفت: اگر خودرویی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود، بعد از تعدیل تورمی، این مالیات از دارنده خودرو اخذ می‌شود.


 


سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره شمولیت خودرویی که سرپرست خانوار برای اعضای خانواده‌اش خریداری کرده است، توضیح داد: اگر این خودرو دوره تملک ۶ماهه را گذرانده باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد. وی افزود: در بخش خودرو هم مشابه ملک، یک تنفس سه‌ساله برای اجرای قانون در نظر گرفته شده است.به گفته موحدی، در قانون مالیات بر عایدی سرمایه به قدری معافیت‌های مالیاتی لحاظ شده که فقط عده معدود و چند‌درصدی از جامعه، مشمول پرداخت این مالیات هستند. در حال حاضر با توجه به اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، رانت و واسطه‌گری در این بازار به چشم می‌آید و برخی معتقدند قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این ماجرا را تعدیل کند.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje