Wp Header Logo 332.png

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، متوسط درصد داخلی سازی خودروهای داخلی(به جز وانت سایپا ۱۵۱) در شرکت سایپا حدود ۷۴ درصد می باشد.

خودرو سهند با ۸۶ درصد ساخت داخل دارای بیشترین داخلی سازی می باشد و شاهین اتوماتیک با ۶۱ درصد، کمترین داخلی سازی را در بین خودروهای سایپا به خود اختصاص داده است.

بیشترین مبلغ ارزبری در بین خودروهای سایپا با ۴ هزار و ۷۹۲ دلار متعلق به خودرو شاهین اتوماتیک می باشد و کمترین مبلغ ارزبری نیز با ۱۰۸۰ دلار در اختیار وانت پراید (سایپا ۱۵۱) است.

میزان داخلی سازی و ارزبری خودروهای سایپا به شرح جدول زیر می باشد:

ارزبری خودروهای سایپا

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje