تغییر هزینه های دولتی منجر به افزایش قیمت وارداتی ها شد؛

صنعت ماشین: سه خودرو جی ای سی امپو، امکو و جی اس ۳ با توجه افزایش تعهدات قانونی شامل افزایش قیمت شد.

به گزارش صنعت ماشین،

 سه خودرو جی ای سی امپو، امکو و جی اس 3 با توجه افزایش تعهدات قانونی شامل افزایش قیمت شد.

قیمت جدید خودروهای وارداتی GAC اعلام شد

با توجه به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و هزینه های شماره گذاری و اسقاط در سال 1403 قیمت تمام شده خودرو ها در سال 1403  شامل ما به التفاوت شده است.

به این ترتیب بیمه شخص ثالث ‌35 درصد، مالیات بر ارزش افزوده 1 درصد،  هزینه عوارض و شماره‌گذاری 5 میلیون تومان و هزینه اسقاط برای برخی خودروها 9 تا 10 برابر افزایش داشته است و مابه‌التفاوت این خودروها نیز به دلیل افزایش هزینه های دولتی به شرح زیر اعلام شده است:

امپو حدود 118 میلیون تومان
امکو حدود 120 میلیون تومان
جی اس3 حدود 117 میلیون تومان

نرخ جدید این خودروها در سال 1403: امپو 2،168،399 میلیارد تومان

امکو: 2،370،055 میلیارد تومان و جی اس 3: 1،987،214 میلیارد تومان قیمت خورد

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje