Wp Header Logo 413.png

شرکت مانیان خودرو که تولید و عرضه خودرو ترا را بر عهده گرفته است، قبل از عرضه رسمی این خودرو شاسی بلند به بازار، نیسان ترا را به کویر کاشان برای تست و بررسی آفرودی برد.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje