Wp Header Logo 474.png


منتشر شده در 25 اردیبهشت 1403 ساعت 17:00


مزایده جدید محصولات ایران خودرو - اردیبهشت 1403

گروه صنعتی ایران خودرو در نظر دارد به نمایندگی از شرکت امداد خودرو ایران، تعدادی از خودروهای سواری آسیب دیده و تصادفی را از طریق مزایده عمومی و به روش اینترنتی به فروش برساند.

شرایط مزایده:

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje