کلمبوس ؛

صنعت ماشین: از این خودرو به عنوان قایق بادبانی در خشکی نام می بردند، از طرف دیگر نام اصلی خودرو یعنی کلمبوس نیز به کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکا اشاره داشت.

به گزارش صنعت ماشین،

 ایتال دیزاین یکی از نام های افسانه ای در صنعت خودرو است که بواسطه معرفی طرح های جسورانه شهرت فراوانی دارد. این کمپانی در سال 1992 یک خودرو با نام کلبموس را معرفی کرد که مناسبت آن به پانصدمین سال کشف قاره آمریکا مربوط می شد.

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

از این خودرو به عنوان قایق بادبانی در خشکی نام می بردند، از طرف دیگر نام اصلی خودرو یعنی کلمبوس نیز به کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکا اشاره داشت. کلمبوس یک ام پی وی 7 نفره بود که با طول 6 متر برای سفر در آمریکای پهناور طراحی شده بود. در بخش پیشرانه آن از انجین 12 سیلندر ب ام و با 295 اسب بخار خروجی استفاده شد. 

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

خودرویی شایسته کریستوف کلمب برای پانصدمین سال کشف آمریکا! +تصاویر

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje