Wp Header Logo 661.png


منتشر شده در 30 اردیبهشت 1403 ساعت 13:00


عرضه پیکاپ G9

شرکت بهمن موتور در نظر دارد طی چند روز آینده خودرو پیکاپ G9 را از طریق بورس کالا بفروش برساند.

قیمت و زمان عرضه در بورس کالا بزودی اعلام خواهد شد. 

عرضه پیکاپ G9 در بورس

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje