بازار خودرو زیر ذره بین صنعت ماشین؛

صنعت ماشین: جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه خردادماه 1403 از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

به گزارش صنعت ماشین،

 جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه خردادماه 1403 از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

جدول/ قیمت کارخانه ای محصولات سایپا اول خرداد 1403

جدول/ قیمت کارخانه ای محصولات سایپا اول خرداد 1403

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje