صنعت ماشین: تایر و لنت ترمز سبز از جمله جنبه ها و رویکردهای پایداری (Sustainability) است که بواسطه تشدید نگرانی و پیشرفت در مسیر سبز، ظهور و بسط پیدا کرده است. بازاریابی و مسئولیت اجتماعی دو محور اصلی مانور و حرکت به سمت محصولات سبز است….

به گزارش صنعت ماشین،

 حرکت به سمت اینده ای سبز و بدون آلودگی از دیرباز یکی از اهداف مهمترین مولفه ها جهت تبیین سمت و سوی تکنولوژی است. خودروهای برقی یکی از بزرگترین دستاورها در این مسیر است تا منابع ایجاد الودگی راهکار های حمل و نقل را محدود کند و یا به صورت کلی از بین ببرد. در کنار خودرو برقی که به عنوان خودرو سبز شناخته می شود. انرژی های سبز و حتی زیرسیستم های سبز معرفی شده اند.

تایر و لنت ترمز سبز از جمله جنبه ها و رویکردهای پایداری (Sustainability) است  که بواسطه تشدید نگرانی و پیشرفت در مسیر سبز، ظهور و بسط پیدا کرده است. بازاریابی و مسئولیت اجتماعی دو محور اصلی مانور و حرکت به سمت محصولات سبز است. به عنوان مثال شرکت هنکوک، میشیلن و کنتیننتال،  تایرسازان بزرگ جهانی با ارائه راهکار های ویژه در زنجیره تامین و تکنولوژی تولید به سمت توسعه تایر های سبز و کاهش الودگی های ناشی از تایر پیش رفته اند. این شرکت ها محصولات ویژه ای برای خودرو های الکتریکی طراحی و ارائه کرده اند تا علاوه بر همخوانی عملکرد با خودرو های الکتریکی، جریان کاهش الودگی  را نیز دنبال کرده اند. در کشور ما، ایران نیز بحث توسعه تایر های سبز در شرکت های ایرانی یکی از موضوعات مهم تحقیق و توسعه بوده است و تایر سبز به عنوان یک موضوع جدا نشدنی برای هر همایش و یا کنفرانس داخلی در زمینه تایر برای حداقل 10 سال اخیر بوده است و شرکت ها دستاور ها و نتایج تحقیقات و محصولات خود را ارائه کرده اند.
در سبد محصولات این شرکت ها نیز می توان تغییرات و حرکت به سمت تایر های سبز را دید. تایر سازانی همچون گروه رازی و به صورت ویژه تر کویر تایر را می توان از سردمداران توسعه تایرسبز و حرکت به سمت کاهش آلودگی ناشی از تایر و همراهی با خودروهای برقی در آینده ای بدون آلودگی دانست.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje