Wp Header Logo 802.png

مشتریان مدیران خودرو از تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود گلایه کردند.

به گزارش مجله ماشین، این دسته از مشتریان نارضایتی خود را از عدم پایبندی این شرکت به تعهداتش در خصوص زمان تحویل خودروها ابراز داشته‌اند.

به گفته این افراد، در حالی که مدیران خودرو با دقت و وسواس کامل، وجه خرید خودرو را در موعد مقرر از مشتریان دریافت می‌کند، اما در زمان تحویل خودرو به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این موضوع نارضایتی گسترده‌ای را به وجود آورده است.

مشتریان معترض خواستار آن شده‌اند که مدیران خودرو نسبت به تحویل خودروهای ثبت‌نامی در موعد مقرر درج شده در قرارداد اقدام کند.

منبع: خبرگزاری فارس

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje