Wp Header Logo 374.png

تعهد و وفاداری افراد یک سازمان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یک سازمان در دنیای رقابتی است. کارکنانی که احساس تعلق سازمانی بالایی دارند، انگیزه بیشتری در کار دارند، خلاقیت بیشتری به خرج می دهند و در نتیجه، بهره وری سازمان افزایش پیدا می ‌کند. سنجش میزان تعلق سازمانی به مدیران در درک میزان وفاداری کارکنانشان کمک بسیاری خواهد کرد تا در صورت وجود مسائلی اقدام مناسب صورت گیرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم تعلق سازمانی و پرسشنامه تعلق سازمانی بپردازیم.

اهمیت تعلق سازمانی

پرسشنامه تعلق سازمانی

تعلق سازمانی به احساس تعلق و وابستگی یک فرد به سازمانش اشاره دارد. این حس با احساس همبستگی با اهداف و ارزش های سازمان، تعهد به انجام وظایف و تمایل به ماندگاری در سازمان همراه است. کارکنانی که احساس تعلق سازمانی بالایی دارند، با انگیزه تر کار می کنند، خلاقیت بیشتری به خرج می دهند و در نتیجه، بهره وری سازمان را افزایش می دهند.

علاوه بر این، تعلق سازمانی فواید متعددی برای خود کارکنان نیز دارد، از جمله:

 • افزایش رضایت شغلی: کارکنانی که احساس تعلق سازمانی بالایی دارند، از شغل خود راضی تر هستند و احساس می کنند که در سازمان ارزشمند هستند.
 • کاهش استرس: تعلق سازمانی می تواند به کاهش استرس و اضطراب در محل کار کمک کند.
 • بهبود تعادل بین کار و زندگی: کارکنانی که احساس تعلق سازمانی بالایی دارند، زمان کافی برای رسیدگی به امور زندگی خود را دارند.
 • افزایش تعهد به سازمان: تعلق سازمانی می تواند به افزایش تعهد کارکنان به سازمان کمک کند.

مفهوم تعلق سازمانی مفهومی چند وجهی است، خوب است پیش از بررسی پرسشنامه تعلق سازمانی این مفهوم و ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم:

 • تعهد عاطفی: تعهد عاطفی به احساس دلبستگی و وابستگی عاطفی به سازمان اشاره دارد.
 • تعهد مستمر: تعهد مستمر به تمایل به ماندگاری در سازمان به دلیل هزینه های ترک آن اشاره دارد.
 • تعهد هنجاری: تعهد هنجاری به احساس تعهد به ماندگاری در سازمان به دلیل تعهدات اخلاقی یا اجتماعی اشاره دارد.
 • تعهد به تبادل: تعهد به تبادل به اعتقاد به اینکه سازمان در ازای تعهدات کارکنان، پاداش های ارزشمندی ارائه می دهد، اشاره دارد.
 • تعهد به هویت: تعهد به هویت به ادغام هویت فردی با هویت سازمانی اشاره دارد.

عوامل تاثیر گذار بر تعلق سازمانی

 • عوامل سازمانی: عواملی مانند فرهنگ سازمانی، رهبری، فرصت های رشد و توسعه
 • عوامل شغلی: عواملی مانند رضایت شغلی، چالش شغلی، تعادل بین کار و زندگی
 • عوامل فردی: عواملی مانند شخصیت، ارزش ها، نیاز ها و انتظارات

راهکار های افزایش تعلق سازمانی

افزایش تعلق سازمانی

مدیران می توانند با انجام اقداماتی تعلق سازمانی کارکنان خود را افزایش دهند:

 • ایجاد فرصت های رشد و توسعه: ارائه فرصت های یادگیری و توسعه به کارکنان
 • تقویت ارتباطات و مشارکت کارکنان: ایجاد کانال های ارتباطی و تشویق
 • شناسایی و پاداش دادن به عملکرد: شناسایی و قدردانی از عملکرد خوب کارکنان
 • ایجاد محیط کاری مثبت و حمایتی

نقش پرسشنامه تعلق سازمانی

پرسش نامه ها ابزار های ارزشمندی هستند که از آن طریق می توان تعلق سازمانی کارکنان را مورد سنجش قرار داد. این ابزار به مدیران کمک می ‌کند تا:

 • میزان تعلق سازمانی کارکنان خود را در سطح مختلف بررسی کنند.
 • عوامل تاثیر گذار بر تعلق سازمانی کارکنان خود را نیز شناسایی کنند.
 • برنامه هایی برای بهبود تعلق سازمانی کارکنان و افزایش تعهد و وفاداری آن ها به سازمان طراحی و اجرا کنند.

به صورت کلی پرسشنامه تعلق سازمانی مجموعه ای از سوالات استاندارد است که به گونه ای طراحی شده اند که دیدگاه و احساسات کارکنان را ارزیابی کنند. این سوالات طیف وسیعی از موضوعات را پوشش خواهند داد؛ مانند رضایت شغلی، اعتماد به رهبر سازمان، فرصت های رشد و توسعه، تعادل کار و زندگی و حمایت همکاران. با تجزیه و تحلیل نتایح پرسشنامه‌ ها می توانیم به درک عمیقی از وضعیت تعلق سازمانی دست پیدا کنیم.

انواع پرسشنامه تعلق سازمانی

انواع پرسشنامه تعلق سازمانی

انواع مختلفی از پرسشنامه های تعلق سازمانی وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. برخی از رایج ترین این پرسشنامه ها عبارتند از:

پرسشنامه تعهد سازمانی «مک‌ کلند»: این پرسشنامه توسط دیوید مک ‌کلند در سال 1961 طراحی شده است و به سنجش سه بعد تعهد سازمانی، یعنی تعهد به سازمان، تعهد به شغل و تعهد به حرفه می پردازد.

پرسشنامه تعلق سازمانی «کوچ و رابینز»: این پرسشنامه توسط کوین کوچ و استفان رابینز در سال 1985 طراحی شده است و به سنجش شش بعد تعلق سازمانی، یعنی تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعهد به سرمایه گذاری، تعهد به تبادل و تعهد به هویت می پردازد.

پرسشنامه تعلق سازمانی «آیدن و بکر»: این پرسشنامه توسط جان آیدن و جان بکر در سال 1994 طراحی شده است و به سنجش چهار بعد تعلق سازمانی، یعنی تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد به تبادل می پردازد.

انتخاب پرسشنامه مناسب به عوامل مختلفی مانند اهداف مطالعه، جمعیت مورد مطالعه و منابع در دسترس بستگی دارد.

همانطور که ذکر شد، انواع مختلفی از پرسشنامه تعلق سازمانی وجود دارد که هر کدام بر جنبه های خاصی از این مفهوم تمرکز دارند. در اینجا به طور خلاصه به برخی از رایج ترین انواع این پرسشنامه ها اشاره می کنیم:

پرسشنامه های تعهد سازمانی: این پرسشنامه ها بر سنجش میزان تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان تمرکز دارند.

پرسشنامه های رضایت شغلی: این پرسشنامه ها بر سنجش میزان رضایت کارکنان از شغلشان تمرکز دارند.

پرسشنامه های تعادل بین کار و زندگی: این پرسشنامه ها بر سنجش میزان تعادل بین زندگی کاری و شخصی کارکنان تمرکز دارند.

پرسشنامه های فرهنگ سازمانی: این پرسشنامه ها بر سنجش فرهنگ سازمانی و ادراک کارکنان از آن تمرکز دارند.

پرسشنامه های رهبری: این پرسشنامه ها بر سنجش سبک مدیریتی و اثربخشی آن تمرکز دارند.

انتخاب نوع پرسشنامه تعلق سازمانی مناسب به نیاز های خاص مطالعه و اطلاعاتی که می خواهید جمع آوری کنید بستگی دارد.

جمع بندی

تعلق سازمانی به احساس تعلق و وابستگی یک فرد به سازمانش اشاره دارد. این حس با احساس همبستگی با اهداف و ارزش های سازمان، تعهد به انجام وظایف و تمایل به ماندگاری در سازمان همراه است. کارکنانی که احساس تعلق سازمانی بالایی دارند، با انگیزه تر کار می کنند، خلاقیت بیشتری به خرج می دهند و در نتیجه، بهره وری سازمان را افزایش می دهند. در نهایت، تعلق سازمانی یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است که بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر می گذارد. درک عمیق تر از این مفهوم می تواند به مدیران در ایجاد محیط های کاری که در آن کارکنان احساس تعلق، تعهد و انگیزه می کنند، کمک کند.

source

viraje

توسط viraje