Wp Header Logo 727.png

دولت جدید چه اقداماتی باید در حوزه خودرو انجام دهد؟

عدم قیمت‌گذاری دستوری خودرو، عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، سه اقدامی هستند که دولت چهاردهم باید در حوزه صنعت خودرو در دستورکار خود قرار دهد.

بنابراین خصوصی‌سازی اهمیت بسیاری دارد؟

بله. اولین اقدامی که دولت بعدی باید انجام دهد، عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است. بخش خصوصی بود که صنعت خودرو را در ایران ایجاد کرد و بعدا این صنعت توسط دولت مصادره شد و آن پیشرفتی که شایسته کشور و این صنعت بود، تحقق نیافت. یک زمانی کره‌جنوبی آرزو داشت صنعت خودرویی مثل ما داشته باشد یا چین به ما التماس می‌کرد این صنعت را به من هم بدهید، اما الان به جایی رسیده‌ایم که همه آنها از ما جلو زده‌اند.

چرا این وضعیت ایجاد شده است؟

دلیل آن نحوه مدیریت است، اگر مدیریت ایران‌خودرو دست خیامی‌ها باقی مانده بود، صنعت خودرو ما الان از کره‌جنوبی هم جلوتر بود. هر موقع شروع کنیم.

دیر نیست، دولت خود را خلاص و مدیریت خودروسازان را واگذار کند. با وجود این که وضعیت فعلی صنعت خودرو برای دولت ضرر دارد اما برخی افراد به میزها عادت کرده‌اند و همچنان به این روند ادامه می‌دهند و فقط ۲۰۰ هزار میلیارد زیان انباشته در صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند.

مدیران دولتی صنعت خودرو وقتی عزل می‌شوند، بدون هیچ تعهدی، کیف خود را برمی‌دارند و به خانه می‌روند، اما اگر کار صنعت خودرو را به دست بخش خصوصی بدهند از این خبرها نخواهد بود. مورد دومی که باید دولت رعایت کند این است که در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکند و تعیین قیمت دستوری را رها کند.

source

viraje

توسط viraje