مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار:

صنعت ماشین: مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند.

به گزارش صنعت ماشین،

فرصت یکساله به سایپا و ایران خودرو برای اخذ مجوز افزایش سرمایه ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به آخرین اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه افزایش سرمایه شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: پس از ارائه صورت‌های مالی سال 1401، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در 4 سال متناوب از 5 سال گذشته مشمول ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت بودند.

او اظهار داشت: مطابق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق تهران، هیات پذیرش بورس تهران، به دو شرکت فوق تا پایان تیرماه 1403 فرصت داد که از شمولیت ماده قانونی مذکور خارج شوند. این 2 شرکت بزرگ خودروسازی جهت خروج از شمولیت ماده قانونی ذکر شده از سران قوا درخواست کردند که اجازه انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه زودتر از پایان مهلت 5 ساله به آنها داده شود تا بتوانند از مزایای مالیاتی آن استفاده کنند. 


جعفری خاطرنشان کرد: با توجه به در جریان بودن پیگیری‌های 2 شرکت، هیات پذیرش بورس تهران از سازمان درخواست کرد تا یک سال دیگر به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت فرصت داده شود که این موضوع در جلسه روز گذشته هیات مدیره سازمان به تصویب رسید. با توجه به چنین مساله‌ای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال 1404 فرصت دارند تا از شمولیت ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

source

viraje

توسط viraje