Wp Header Logo 738.png

بهتر است دفتر تامین مالی وزارت صمت به جای هدایت تولیدکنندگان به سمت تامین مالی از طریق سیستم بانکی اقدامات لازم را جهت فرهنگ‌سازی واحدهای تولیدی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بازار سرمایه انجام دهد.

در این صورت به‌طور حتم تقویت بازار سرمایه زمینه اشتغال‌زایی را برای توسعه فعالیت واحدهای صنعتی، مهار تورم و رقابتی شدن محصولات فراهم می‌کند.

این اتفاق باعث خروج سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد و ورود آن به بازار سرمایه خواهد شد. دولت و سیاستگزاران باید تلاش خود را جهت هدایت مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس در قالب دستورالعمل و بخشنامه‌های مشخص به کار بگیرند.

روش اشتباه دعوت مردم به بورس باعث شد تا سهامداران تجربه خوبی از سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند، بنابراین باید مراقب بود تا اعتماد مردم به بورس از بین نرود، زیرا در غیر این‌صورت شاهد خروج سرمایه‌های مردم از بورس و ورود آن به بازارهای غیرمولد خواهیم بود.

نقش بازار سرمایه در ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی مشابه کشورهای پیشرفته نیست. در ایران تامین مالی واحدهای تولیدی بانک محور بوده و تاکنون فرهنگ‌سازی درستی برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه صورت نگرفته است.

سرمایه‌گذاران با فواید و مزایای بهره‌مندی از بازار سرمایه و راه‌های تامین مالی از طریق این بازار آشنا نیستند.

بهتر است سازمان بورس در این زمینه ورود و تصمیمات لازم را برای فرهنگ‌سازی واحدهای دولتی اتخاذ کند.

بازار سرمایه نماد مشارکت مردم در جهش تولید است. بازار سرمایه با ایفای نقش خود زمینه حضور مردم در بورس و نیز ورود سرمایه‌های خرد به این بازار را فراهم می‌کند که همین امر نویدبخش جهش تولید و مشارکت مردم در رونق تولید خواهد بود.

اکنون سیستم بانکی نتوانسته است نقش خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند، بنابراین بهتر است اقدامی صورت بگیرد تا دفتر تامین مالی وزارت صمت بیشتر از آنکه تولیدکنندگان را به سمت تامین مالی از طریق سیستم بانکی هدایت کند، اقدامات لازم را جهت فرهنگ‌سازی واحدهای تولیدی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بازار سرمایه به‌کار بگیرد.

source

viraje

توسط viraje