صنعت ماشین: شرکت خودروسازان بونیز زیر مجموعه پرشیا خودرو با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی در استان فارس و شهر شیراز برای تولید انواع خودرو تجاری راه اندازی شده است.

source

viraje

توسط viraje