بازار خودرو زیر ذره بین صنعت ماشین؛

صنعت ماشین: در این گزارش قیمت برخی از خودرو‌های موجود در بازار آزاد دوشنبه ۱۸ تیرماه را مشاهده می‌کنید.

به گزارش صنعت ماشین،

 در این گزارش قیمت برخی از خودرو‌های موجود در بازار آزاد دوشنبه 18 تیرماه 1403  را مشاهده می‌کنید.

جدول/ قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه 18 تیر 1403

جدول/ قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه 18 تیر 1403

جدول/ قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه 18 تیر 1403

 

source

viraje

توسط viraje