صنعت ماشین: فولکس واگن آمریکا فروش خودروهای خود در ایالات متحده را تقریبا ۳۱درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد و به تعداد ۱۰۰هزار و ۶۱۲دستگاه رسید. با‌این‌حال فروش خودروهای برقی بخشی از این رشد نبود.

به گزارش صنعت ماشین،

 فولکس واگن آمریکا فروش خودروهای خود در ایالات متحده را تقریبا ۳۱درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد و به تعداد ۱۰۰هزار و ۶۱۲دستگاه رسید. با‌این‌حال فروش خودروهای برقی بخشی از این رشد نبود.

رشد فروش فولکس واگن در آمریکا

در سه‌ماهه دوم، فروش فولکس واگن ID.4 به ۵هزار و ۶۹۰ دستگاه رسید که ۱۵درصد نسبت به سه‌‌ماهه دوم ۲۰۲۳ کاهش داشت.

سهم ID.۴ در کل فروش فولکس واگن به ۵.۷درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۸.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد. در سه‌ماهه دوم، فولکس‌واگن ID.۴ از تویوتا bZ۴X پیشی گرفت.

source

viraje

توسط viraje