این مساله درکنار منافعی که برای تولیدکننده دارد، منافع مصرف‌کننده را نیز تامین می‌کند. البته با توجه به‌آن‌چه گفته شد، جذب سرمایه نیز در بخش تولید و توزیع محصولات تجاری در مقایسه با مدل‌های سواری آسان‌تر و راحت‌تر است .

source

viraje

توسط viraje