Wp Header Logo 165.png

به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی تیموری، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر ارزش بازار شرکت حدود ۴۸۱ هزار میلیارد ریال است که این ارزش بازار، نشان دهنده قیمت واقعی سهام نمی باشد و لزوم اصلاح قیمت ها و اصلاح ساختار مالی که منتج به واقعی شدن قیمت سهام شود، ضروری است.

وی در پاسخ به نامه سازمان بورس مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارائه برنامه واگذاری سهام شرکت سایپا متعلق به شرکتهای فرعی و وابسته(سهام تودلی) تصریح کرد: پس از دستور ۸ ماده ای ریاست جمهوری در اسفند ١٤٠٠، گروه خودروسازی سایپا در راستای واگذاری سهام تودلی اقدام به ارزشگذاری تمام شرکتهای گروه کرد و نتیجه را در تیرماه ۱۴۰۱ مطابق با ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در سامانه کدال افشاء و سپس آگهی فراخوان عمومی برای متقاضیان خرید منتشر شد.

به گفته تیموری، یک شرکت پیشنهاد خرید داشت و فرم های مربوطه را تکمیل کرد که برای بررسی صلاحیت متقاضی مربوطه فرم های تکمیل شده ایشان به منظور بررسی صلاحیت برای مراجع ذیصلاح ارسال شد اما منتج به پاسخ موثری نشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اضافه کرد: شرکت با هدف حفظ منافع ذینفعان خصوصاً سهامداران در نظر دارد به منظور واگذاری سهام مذکور به قیمت منصفانه، اقدامات لازم برای اصلاح ساختار مالی از طریق اجرای راهبردهای سودآوری شامل اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات، مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده، بهینه کردن ترکیب محصولات تولیدی، واگذاری اموال و دارایی های غیر مولد و … همچنین اقدامات لازم به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را پیگیری و به انجام رساند.

تیموری در پایان خاطرنشان کرد: پس از مهیا شدن شرایط فوق الذکر و اطمینان از عدم تضییع حقوق سهامداران، با هماهنگی نهادهای ذیربط نسبت به واگذاری سهام تودلی گروه اقدامات مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje