به گزارش صنعت ماشین،

 بهمن موتور قیمت جدید خودرو رسپکت 2 را ویژه فروردین ماه 1403 اطلاع رسانی کرد.

قیمت جدید خودرو رسپکت اعلام شد

براساس آخرین بخشنامه این شرکت، قیمت خودرو رسپکت 2 به شرح ذیل تغییر یافته است:

قیمت اسفند 1402: 1.084.000.000 تومان
قیمت فروردین 1403: 1.106.112.000 تومان

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje